Badanie skuteczności wentylacji / POMIARY wydajności WENTYLACJI


Wykonujemy pomiary i regulacje wydajności wentylacji bytowej, pożarowej, pomiary hałasu oraz przeglądy techniczne wentylacji mechanicznej.
Używane przez nas przyrządy pomiarowe posiadają aktualne protokoły kalibracji, co daje pewność właściwie przeprowadzonego badania, a instalacje HVAC działają prawidłowo zgodnie z aktualnymi wymaganiami i obowiązującymi normami prawa budowlanego.

Po przeprowadzonej kontroli wentylacji sporządzamy protokół z przeprowadzonych pomiarów, który jest koniecznym dokumentem do odbioru sanitarnego obiektu przez Sanepid.

BADANIE HAŁASU

Badanie  hałasu od urządzeń zgodnie z normą. Powyższe badanie jest konieczne do uzyskania pozytywnego odbioru przez służby. 

Pomiary szczelności instalacji wentylacji


Zastosowanie:

  • badanie szczelności w szerokim zakresie od pojedynczych elementów aż po kompletne systemy składające się z kilkuset m²
  • testy szczelności urządzeń klimatyzacyjnych, szaf sterowniczych, komór klimatycznych, wymienników ciepła, kabin okrętowych, szaf w pomieszczeniach sterylnych i innych obudów
  • badanie szczelności pomieszczeń
  • badanie laboratoryjne lub na miejscu materiałów budowlanych (takich jak płyty OSB, okna)
  • możliwość stosowania do kontroli końcowej w produkcji seryjnej
 

badanie komfortu cieplnego pmv i ppd- Badanie parametrów komfortu cieplnego - Określenie komfortu cieplnego zgodnie z normami: PMV i PPD, a także stopnia turbulencji i przeciągów zgodnie z EN ISO 7730 i ASHRAE 55 - Monitorowanie jakości powietrza w pomieszczeniach: określanie stężenia CO2, wilgotności, temperatury powietrza i stopnia turbulencji, w tym pomiary długotrwałe
Badanie termowizyjne instalacjiW zakresie naszych usług prowadzimy również badania termowizyjne instalacji HVAC i innych elementów budunku.